Servisní Středisko

Servisní středisko TMC je prvním kontaktním místem pro naše zákazníky v celé Evropě. Všichni naši zaměstnanci mluví německy a anglicky (obchodní jazyk) stejně jako jejich rodné jazyky. Více než polovina našich zaměstnanců mluví další cizí jazyky.

Vždy však zajišťujeme, aby rodný jazyk našich zaměstnanců odpovídal příslušné oblasti provozu. V této oblasti má prioritu “servisní myšlení”. Dobrý způsob vyjadřování, přátelské a kompetentní chování jsou nezbytné. Nejen naši agenti, ale i zaměstnanci v našich skladech jsou propojeni v celé Evropě prostřednictvím centrální databáze.

Naše moderní komunikační systémy jsou vždy nejmodernější.

Při servisní úrovni 80/20 (80% všech hovorů je zodpovězeno během prvních 20 sekund) a dostatečným počtem dostupných agentů, poskytujeme našim zákazníkům v Inbound oddělení optimální přijetí hovoru.
Tyto náročné specifikace jsou řízeny “monitoringem sledování v reálném čase” a také pravidelně kontrolovány interním a externím řízením kvality.

Naše oddělení Outbound zahrnuje činnosti, jako je aktivní telefonní marketing, kvalifikace adres, zavedení a prodej produktů a služeb (telesales), plánování / podpora pracovníků v terénu, poprodejní služby, loajalita a reaktivace zákazníků, průzkumy spokojenosti zákazníků, dotazování, rozhovory na bázi CATI (počítačové telefonické rozhovory) atd.

Revision

Letztes Update dieser Seite war am: 10.03.2018