υπηρεσίας Κέντρο

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης TMC είναι το πρώτο σημείο επαφής για τους πελάτες μας σε όλη την Ευρώπη. Όλοι οι υπάλληλοί μας μιλούν γερμανικά και αγγλικά (επιχειρηματική γλώσσα) καθώς και τις αντίστοιχες μητρικές γλώσσες τους. Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους μιλούν πρόσθετες ξένες γλώσσες.

Ωστόσο, πάντα εξασφαλίζουμε ότι η μητρική γλώσσα των υπαλλήλων μας συμμορφώνεται με τον αντίστοιχο τομέα λειτουργίας. Η “υπηρεσία σκέψης” έχει προτεραιότητα σε αυτόν τον κλάδο. Ένας καλός τρόπος έκφρασης, φιλική και ικανή συμπεριφορά είναι ουσιαστικής σημασίας. Όχι μόνο οι πράκτορές μας αλλά και οι εργαζόμενοι στις αποθήκες μας είναι διασυνδεδεμένοι σε όλη την Ευρώπη μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων.

Τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας μας είναι πάντα state-of-the-art.

Με ένα επίπεδο εξυπηρέτησης 80/20 (το 80% όλων των κλήσεων απαντά μέσα στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα) και έναν επαρκή αριθμό διαθέσιμων πρακτόρων, παρέχουμε στους πελάτες μας στο Inbound τμήμα τη βέλτιστη αποδοχή κλήσεων.
Αυτές οι απαιτητικές προδιαγραφές ελέγχονται από την εποπτεία παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και επίσης ελέγχονται τακτικά από εσωτερική και εξωτερική διαχείριση ποιότητας.

Το εξερχόμενο τμήμα μας περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ενεργό τηλεφωνικό μάρκετινγκ, προσόντα διεύθυνσης, εισαγωγή και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (telesales), προγραμματισμός / υποστήριξη προσωπικού, υπηρεσίες μετά την πώληση, αφοσίωση και επανενεργοποίηση πελατών, έρευνες ικανοποίησης πελατών, εκλογές, συνεντεύξεις σε βάση CATI (Υπολογιστική Τηλεφωνική Συνέντευξη) κλπ.

Revision

Letztes Update dieser Seite war am: 10.03.2018